Účtovný dozor, rekonštrukcia účtovníctva, konkurz a ďalšie doplnkové služby

Okrem svojich nosných služieb, ktorými sú spracovanie účtovníctve, spracovanie miezd a personalistiky, účtovné a daňové poradenstvo spoločnosť ADIKA, s.r.o ponúka svojim klientom rad ďalších služieb.

  • vypracovanie finančnej analýzy a cash flow
  • spracovanie podnikateľských zámerov pre potreby poskytnutia bankových úverov a dotácii
  • vypracovanie podkladov pre uzatvorenie leasingovej zmluvy

Rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia

Skontrolujeme Vaše účtovníctvo a vyhotovíme komplexné zhodnotenie stavu, v ktorom Vás upozorníme na chyby, omyly a neštandardné postupy. Vaša spoločnosť sa tak môže vyhnúť prípadným sankciám.

Spracovanie vnútropodnikových účtovných smerníc

Spoločnosť ADIKA, s.r.o ponúka metodickú pomoc ako aj komplexné spracovanie vnútro-organizačných smerníc, výročných správ ako aj ich aktualizácii.

Sprostredkovanie pracovných povolení pre cudzích štátnych príslušníkov (len pre klientov)

V prípade , že Vaša spoločnosť potrebuje zamestnať cudzích štátnych príslušníkov, naša spoločnosť Vám ponúka pomoc pri zabezpečení pracovných povolení pre týchto pracovníkov.

Garantovaný účtovný dozor

V oblasti dozoru spoločnosť ADIKA,s.r.o. ponúka dozor nad Vaším interným zamestnancom a garanciu správnosti Vášho účtovníctva v zmysle platnej legislatívy. Preberáme zodpovednosť za správne zaúčtovanie Vašich dokladov a prípadné pokuty, alebo penále hradíme za Vás.

Likvidácia, konkurz, reštrukturalizácia

Finančné problémy sú nočnou morou každého, či už sa týkajú jednotlivcov alebo celých podnikov, nikdy nie sú príjemné. Niekedy však nastane situácia, že im spoločnosť nedokáže zabrániť a vtedy je nevyhnutné rýchlo a efektívne konať. Ak potrebujete poradiť práve v oblasti likvidácie, reštrukturalizácie vašej spoločnosti, konkurzov právnických (firiem) alebo fyzických osôb, sme tu pre Vás. Ponúkame vám naše dlhoročné skúsenosti týkajúce sa tejto problematiky formou konzultácii a poradenstva ako aj prípravy potrebných dokumentov pre príslušné konania.

ADIKA s.r.o.
Daniela Dlabača 13
01001 Žilina

Telefón
+421 41 562 05 56
+421 41 500 21 24
+421 905 299 803
+421 905 299 804

Fax
+421 41 500 21 23

Email
info@adika.sk