Štatutárny audit, priebežný audit, detailný audit

 

Poskytujeme:

 • štatutárny audit
  klientom, ktorým vyplýva povinnosť overovania účtovnej závierky zo zákona, kde na výstupe štatutárneho auditu je vypracovaná správa audítora podľa medzinárodných štandardov, ktorá obsahuje názor nezávislého audítora na zverejňované finančné informácie s dôrazom na uistenie, teda objektívne posúdenie informácií
 • priebežný audit
  klientom priebežne počas účtovného obdobia, snažíme sa o odstránenie nedostatkov vo vedení účtovníctva a zosúladenie so zákonom o účtovníctve a postupoch účtovania, preveruje sa správnosť účtovania prvotných dokladov, celého systému účtovania s veľkým dôrazom na správny obeh dokladov v spoločnosti ešte pred zostavením účtovnej závierky. Výstupom je správa o zistených nedostatkoch a návrhy na odstránenie nedostatkov vo vedení účtovníctva
 • detailný audit
  klientom pri konkrétnom – detailnom zameraní sa na určitú činnosť v spoločnosti, ktorej správnosť postupu riešenia chcú overiť, prípadne doporučiť optimálne riešenia v aplikácii zákona o účtovníctve a postupoch účtovania
 • dobrovoľný audit
  klientom, ktorým nevyplýva povinnosť overovania účtovnej závierky zo zákona, ale spoločnosť chce mať komplexné overenie účtovníctva, postup je totožný so štatutárnym auditom

Okrem poskytovania audítorských služieb ponúkame pomoc pri vypracovaní konsolidovanej účtovnej závierky.

ADIKA s.r.o.
Daniela Dlabača 13
01001 Žilina

Telefón
+421 41 562 05 56
+421 41 500 21 24
+421 905 299 803
+421 905 299 804

Fax
+421 41 500 21 23

Email
info@adika.sk