Daňové priznanie, daňové poradenstvo

Poskytneme Vám odborné informácie a spracuje daňové priznanie podľa Vašej potreby:

  • aktuálne odborné informácie z oblasti platnej legislatívy v poskytovaných službách a to : dane, účtovníctvo, mzdy a personalistika
  • komunikáciu s daňovým úradom a zastupovanie v daňovom konaní
  • daňové poradenstvo prostredníctvom certifikovaného daňového poradcu
  • spracovanie daňových priznaní, daň z príjmov právnických osôb
  • spracovanie daňových priznaní, daň z príjmov fyzických osôb
  • spracovanie daňových priznaní, daň z motorových vozidiel
  • spracovanie daňových priznaní, daň z nehnuteľností
  • spracovanie daňových priznaní, daň z pridanej hodnoty
  • spracovanie súhrnného výkazu dane z pridanej hodnoty

Kvalitne fungujúca správa daňových záležitostí je veľmi dôležitou podmienkou úspešného rastu každej organizácie, keďže umožňuje efektívne daňové plánovanie.

Pre každého klienta určíme vhodnú daňovú stratégiu, ktorá zodpovedá jeho obchodným potrebám.

Poradenstvo pre stálych klientov je zahrnuté v cene za poskytované služby. Pri riešení špecifických prípadov sa klientom venuje daňový poradca..

 

Spoločnosť ponúka aj jednorázové spracovanie daňových priznaní .

ADIKA s.r.o.
Daniela Dlabača 13
01001 Žilina

Telefón
+421 41 562 05 56
+421 41 500 21 24
+421 905 299 803
+421 905 299 804

Fax
+421 41 500 21 23

Email
info@adika.sk