Komplexné spracovanie miezd a vedenie mzdovej agendy

Ponúkame  komplexné spracovanie miezd a vedenie mzdovej agendy s individuálnym prístupom ku každému klientovi. Okrem toho ponúkame aj komplexné služby v oblasti spracovania a poradenstva ľudských zdrojov.

V rámci mzdovej agendy ponúkame:

 • spracovanie mesačných miezd pre pracovníkov v hlavnom a vedľajšom pracovnom pomere
 • spracovanie výkazov pre poisťovne
 • štvrťročné a ročné nahlasovanie zrazených preddavkov na daňový úrad
 • spracovanie hromadných príkazov na úhradu
 • spracovanie všetkých dokladov povinných pri vedení miezd – zúčtovacia listina, prehľad odvodov do poisťovní, mzdových listov , listov dôchodkového zabezpečenia, potvrdení o príjmoch a zrazených preddavkoch na daň a zdravotné poistenie, rôzne druhy potvrdení (napríklad pôžičky … )
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • štatistické hlásenia týkajúce sa miezd a personalistiky

 

V oblasti personalistiky poskytujeme:

 • vyhotovenie pracovných zmlúv, hmotnej zodpovednosti, pracovných náplní, organizačných poriadkov
 • zakladanie a archiváciu osobných spisov
 • nahlasovanie nových zamestnancov do poisťovní
 • nahlasovanie nových zamestnancov na vstupné školenia
 • pomoc pri výberových konaniach zamestnancov pre klientov

ADIKA s.r.o.
Daniela Dlabača 13
01001 Žilina

Telefón
+421 41 562 05 56
+421 41 500 21 24
+421 905 299 803
+421 905 299 804

Fax
+421 41 500 21 23

Email
info@adika.sk