Daňové poradenstvo, účtovné poradenstvo, vypracovanie rôznych podkladov pre inštitúcie

Vďaka daňovému poradcovi už nebude pre Vás problém sa vyznať v daňovej a účtovnej legislatíve. Poskytneme Vám odbornú radu a spracujeme Vám analýzu podľa Vašej požiadavky, a to:

  • účtovné poradenstvo
  • daňové poradenstvo
  • mzdové poradenstvo
  • informácie o zmenách v platnej legislatíve

Ambiciózne podnikateľské ciele so sebou prinášajú aj vyššie riziká. Komplexný pohľad na zdravie spoločnosti je dôležitým prvým krokom na zabezpečenie súčasnosti a vytváranie budúcnosti.

Bolo by chybou zameriavať sa na krátkodobé problémy, ako je znižovanie nákladov a súčasné finančné riziká a zabúdať pritom na príležitosti na zlepšenie výkonu, ktoré z dlhodobého hľadiska podporia rast a efektivitu organizácie a pomôžu Vám lepšie obstáť v konkurencii.

Preto svojím klientom pomáhame účinne riadiť možné riziká a pružne reagovať na rýchlo sa meniace podmienky na trhu, a to poskytovaním poradenských služieb a vypracovaním rôznych analýz a rozborov.

ADIKA s.r.o.
Daniela Dlabača 13
01001 Žilina

Telefón
+421 41 562 05 56
+421 41 500 21 24
+421 905 299 803
+421 905 299 804

Fax
+421 41 500 21 23

Email
info@adika.sk